Deze overheden werkten al samen met CAIW

Wilt u ook dat er glasvezel in uw gemeente beschikbaar komt? Verschillende gemeentes gingen stonden voor dezelfde vraag. Betrokkenen bij dit proces delen graag met u hun ervaringen over de samenwerking met CAIW en het proces van aansluiting.

Bert Pauli, Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant

“Brabant heeft een sterke ambitie om tot de top vijf van kennis en innovatieregio’s in de wereld te horen. We zijn goed op weg en leidend op een aantal economische clusters in Europa. Digitalisering speelt daarbij een enorm grote rol. Denk aan Brainport en de verbindingen die in Brabant zijn gelegd tussen hightech en bijvoorbeeld de gezondheidszorg en logistiek. En dan heb ik het alleen nog maar over de economische kant van de samenleving. Digitalisering en de komst van bijvoorbeeld glasvezel hebben namelijk met welvaart te maken; het draagt bij aan de werkgelegenheid, maar ook aan het welzijn van mensen en de kwaliteit van leven.”

Een modern glasvezelnetwerk is volgens hem dus niet alleen belangrijk voor de industrie, maar ook in de zorg is de vraag naar snel en stabiel internet steeds groter geworden. “We wonen in een prachtig land, waar mensen steeds ouder worden. Als we zorg blijven verlenen, zoals we dat altijd hebben gedaan, redden we het niet”, stelt Pauli. “Dan moet één op de vijf mensen straks zorg verlenen en dat kan nu eenmaal niet. Er zijn slimme technische oplossingen (denk aan hart- bewaking op afstand, alarmsystemen en videospreekuren, red.) waardoor alleenstaande of hulpbehoevende ouderen op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor heb je een stabiele en betrouwbare internetverbinding nodig. En dan niet alleen in druk bevolkte gebieden, maar ook op industrieterreinen en in het buitengebied.”

“Glasvezel is tegenwoordig dé randvoorwaarde die je nodig hebt om mee te kunnen doen. Alleen als de basisvoorzieningen op orde zijn, kunnen we op lange termijn de kwaliteit van de Brabantse samenleving en economie overeind houden. De aanleg van glasvezel door Mabib (heet nu Glasvezel Buitenaf) in het Brabantse buitengebied draagt daaraan bij. Zonder snel internet kun je in deze tijd niet meer goed en verantwoord leven en wonen. Denk eens aan de agrarische sector die in het buitengebied rijk vertegenwoordigd is. Zonder moderne technieken, zoals glasvezel, overleven boerenbedrijven het niet. De provincie wil dat álle Brabantse bedrijven en huishoudens gebruik kunnen maken van een onafhankelijk glasvezelnetwerk, zodat zij klaar zijn voor de toekomst. Daarom maken wij ons hard voor de aanleg van glasvezel in héél Brabant.”

Bert Pauli, Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant

Projecten waaraan CAIW werkt

Glasvezel buitenaf

‘Glasvezel buitenaf’ is een campagne om niet alleen de inwoners van de kernen toegang te bieden tot het netwerk van de toekomst, maar ook de…

Lees verder