Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Na-Aansluiting

In uw regio is al eerder een glasvezelnetwerk aangelegd en zijn de meeste woningen hierop aangesloten. Woningen die alsnog een aansluiting aanvragen op dit glasvezelnetwerk, noemen wij een aanvraag voor een na-aansluiting.

Hieronder leggen wij uit wat u als klant van ons kunt verwachten en ook welke afspraken wij met u maken.

Wie zijn wij?

CAIW B.V. (KvK-nummer 32131065, statutair gevestigd te Naaldwijk) en Glasvezel Buitenaf B.V. (KvK-nummer 58569464 statutair gevestigd te Hoevelaken), (verder: allen gezamenlijk en ieder afzonderlijk aangeduid als CAIW), bouwen en beheren glasvezelnetwerken. Een glasvezelnetwerk kan grote hoeveelheden data versturen, is supersnel en uiterst betrouwbaar. Als uw woning is aangesloten op glasvezel, kunt u gebruikmaken van diensten zoals internet, televisie, telefonie en zakelijke diensten met de hoogste kwaliteit.

Welke CAIW-vennootschap uw woning aansluit op glasvezel, vindt u terug op overalglasvezel.nl.

Goed om te weten

Het fysieke glasvezelnetwerk en de diensten op het glasvezelnetwerk zijn gescheiden. Dit betekent dat het fysieke netwerk door CAIW wordt aangelegd en beheerd. De diensten (internet, televisie en telefonie) op het glasvezelnetwerk worden aangeboden door serviceproviders.

Wie zijn wij?
Wat mag u van ons verwachten?

CAIW installeert, beheert en onderhoudt een glasvezelaansluiting naar uw woning. De belangrijkste onderdelen voor een glasvezelaansluiting zijn: de buizen en kabels die we in de grond leggen inclusief de glasvezelkabel die tot in uw woning loopt plus een kastje waar die kabel eindigt. Met een glasvezelaansluiting bedoelen we de glasvezelkabel en het kastje tezamen. Op deze glasvezelaansluiting kunnen apparaten van de serviceproviders worden aangesloten.

Wij sturen een monteur bij u langs die de glasvezelaansluiting in uw huis installeert. U mag verwachten dat wij altijd met zorg en in alle redelijkheid te werk gaan. Als er onverhoopt iets aan uw eigendommen kapot gaat tijdens de installatie door onze schuld, wordt de schade door ons hersteld of vergoed.

Wat mag u van ons verwachten?
Wat verwachten wij van u?

Uw medewerking is nodig
Wanneer u een contract met ons aangaat, dan dient u akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden Na-Aansluiting. Daarnaast hebben wij uw medewerking nodig voor de installatie. We moeten niet alleen in uw straat en tuin zijn, maar ook in uw woning en dat is uw privégebied. U moet daarom zelf aanwezig zijn, of als u niet kunt, een huisgenoot of iemand anders die u dit toevertrouwt.

Ook na de installatie van de glasvezelaansluiting rekenen wij op uw medewerking. Als er iets aan de hand is of als u ergens over twijfelt, is het mogelijk dat een monteur de glasvezelaansluiting naar uw woning moet controleren. De kans dat zoiets zich voordoet is niet groot. De glasvezelaansluiting moet goed bereikbaar blijven om werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Aansluiting in meterkast
De glasvezelaansluiting komt meestal in de meterkast. Voorafgaand aan de aanleg wordt dit definitief vastgesteld door de aannemer van CAIW.

 

Wat verwachten wij van u?
Hoe zit het met de kosten?

Aansluitkosten en abonnementskosten

De kosten voor een na-aansluiting bestaan uit drie componenten afhankelijk van het gebied waar u woont:
• Aansluitkosten
• Abonnement bij een serviceprovider
• Combinatiekorting

Aansluitkosten
Wanneer u een na-aansluiting aanvraagt, krijgt u eerst een offerte met de werkelijke aanlegkosten van CAIW (“aansluitkosten”). Na uw akkoord op en betaling van de offerte van de aansluitkosten, wordt de na-aansluiting van uw huis gerealiseerd.

Aanmelding met een abonnement bij een serviceprovider
Uw aanmelding is compleet wanneer u ook een abonnement bij een serviceprovider afsluit voor het gebruik van diensten (internet, televisie en/of telefonie).

Combinatiekorting
Afhankelijk van het gebied waar u woont, ontvangt u mogelijk een combinatiekorting op de aansluitkosten voor uw glasvezelaansluiting wanneer u een abonnement bij een serviceprovider afsluit. Dit wordt getoond op de offerte met de aansluitkosten die u vooraf van ons ontvangt. Wanneer er 3 maanden na oplevering van de glasvezelaansluiting geen abonnement bij een serviceprovider actief is op uw adres, wordt de ontvangen combinatiekorting door CIF teruggevorderd.

Vooraf betalen aansluitkosten
De kosten van de glasvezelaansluiting worden vooraf in rekening gebracht, de aansluitkosten. De opdracht voor het realiseren van uw glasvezelaansluiting start, wanneer de betaling van de aansluitkosten is ontvangen.

Retourrecht niet van toepassing
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op het realiseren van uw glasvezelaansluiting. Dit komt doordat voor de aanleg van een na-aansluiting direct hoge kosten gepaard gaan die onomkeerbaar zijn. Denk hierbij aan de kosten van benodigde gemeentelijke vergunningen en graafwerkzaamheden.

Voor vragen kunt u bellen met de klantenservice op het telefoonnummer 088 – 18 18 277.

Doen we alleen zaken met de eigenaar van een pand?
Nee, wij doen ook zaken met huurders. Bent u geen eigenaar van het pand waarin de aansluiting komt dan rekenen wij erop dat de eigenaar akkoord is met installatie van de glasvezelaansluiting. Bij twijfel vragen wij om een schriftelijke verklaring van de eigenaar van het pand. Wij moeten er in elk geval zeker van zijn dat we toestemming hebben om de glasvezelaansluiting te kunnen maken, verbeteren, vervangen of weghalen. Zonder toestemming kunnen wij geen glasvezelaansluiting realiseren. Degene die het contract aangaat, betaalt de na-aansluiting.

Wie is verantwoordelijk als er meer huishoudens/personen in het pand wonen?
Wij willen vooral duidelijkheid. Als er in een pand meer huishoudens of personen zijn die dezelfde glasvezelaansluiting gebruiken, bijvoorbeeld in een woongemeenschap, vragen we of één persoon verantwoordelijkheid neemt voor naleving van het contract.

Accepteren we iedereen als klant?
Op de website overalglasvezel.nl kunt u controleren of er een glasvezelaansluiting op uw adres is. Wanneer dit niet het geval is en uw pand is gelegen in de buurt van het CAIW-netwerk, dan kunt u een formulier invullen om een glasvezelaansluiting voor uw adres te laten onderzoeken. Vervolgens beoordeelt CAIW of een aansluiting op uw adres mogelijk is en tegen welke aansluitkosten. Aan de uitkomst van de postcodechecker op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Kan CAIW terugkomen op een uitgebrachte offerte?
Dat is in hele bijzondere gevallen mogelijk, wanneer bijvoorbeeld specifieke informatie ten tijde van het uitbrengen van de offerte ontbrak bij CAIW. CAIW zal dit dan ook toelichten. Wanneer mogelijk, brengt CAIW een nieuwe offerte uit waarin rekening is gehouden met de nieuwe situatie. Wanneer er geen glasvezelaansluiting mogelijk is, zal CAIW geen offerte uitbrengen en daarvan de aanvrager op de hoogte brengen. Wanneer de aanvrager niet akkoord gaat met de vernieuwde offerte, wordt het eventueel betaalde bedrag door CAIW teruggestort en zal er geen glasvezel(na-)aansluiting worden gerealiseerd.

Hoe zit het met de kosten?
Hoe zit het met de privacy?

We krijgen rechtstreeks uw gegevens
Wij ontvangen uw persoonsgegevens om met u een contract aan te gaan voor de glasvezelaansluiting. Uw gegevens worden gedeeld met derden voor facturatiedoeleinden en om de glasvezelaansluiting te realiseren.

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u via de in de toekomst te informeren over aanbiedingen op het glasvezelnetwerk of andere gerelateerde diensten via de serviceprovider op ons glasvezelnetwerk.

Uiteraard houden wij ons aan de geldende privacywetgeving. Een uitgebreid privacy- en cookiestatement kunt u vinden op overalglasvezel.nl.

Hoe zit het met de privacy?
Hoe zit het met storingen en defecten?

Wat gebeurt er als er storingen optreden?
We beseffen hoe vervelend het is wanneer u geen gebruik kunt maken van internet, tv, radio of telefonie mocht er een storing optreden binnen het glasvezelnetwerk. U mag van ons redelijkerwijs verwachten dat we er alles aan doen om storingen of onderbrekingen te voorkomen en het glasvezelnetwerk zo snel mogelijk te herstellen.

Overmacht
In het geval van overmacht of bijzondere omstandigheden kunnen wij de beschikbaarheid van uw netwerkverbinding via de glasvezelaansluiting niet volledig garanderen. U kunt denken aan momenten waarop we onderhoud moeten verrichten of als er schade is ontstaan tijdens bijvoorbeeld graafwerkzaamheden van derden. Het kan zijn dat dan de netwerkverbinding tijdelijk wordt onderbroken. Dit zijn uitzonderlijke situaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele storingen bij de serviceproviders.

Meld schade bij serviceprovider
Een groot deel van de glasvezelaansluiting bevindt zich op uw privéterrein. Het kan zijn dat u de eerste bent die merkt dat er iets mis is. Wij hebben uw hulp dan nodig. Het is van belang dat u de serviceprovider inlicht als u denkt dat er schade is of dat de glasvezelverbinding van CAIW niet goed werkt. Meld de mogelijke schade of onregelmatigheden dan ook zo snel mogelijk. Indien nodig maakt iemand met u een afspraak voor een monteursbezoek.

Wie betaalt reparaties?
CAIW is verantwoordelijk voor de glasvezelaansluiting en neemt daarom de kosten van reguliere reparatie voor haar rekening. We willen natuurlijk ook vaststellen hoe de schade is ontstaan. Als er door uw schuld iets kapot gaat, bijvoorbeeld omdat u een spijker door een glasvezelkabel heeft geslagen, bent u verantwoordelijk. Mogelijk vragen wij u dan om een schadevergoeding. We rekenen erop dat u al het mogelijke doet om schade aan de glasvezelaansluiting te voorkomen.

Niet sleutelen aan installatie
Het belangrijkste is dat u zelf nooit sleutelt aan de installatie of verzegelingen verbreekt. Dat is te risicovol. Alleen experts die door CAIW of de serviceprovider worden aangestuurd mogen dat.

 

Hoe zit het met storingen en defecten?
Wat als ik het oneens ben?

Wat doen we als iets niet exact in de voorwaarden staat?
We hebben zoveel mogelijk vooraf vastgelegd in deze voorwaarden en afspraken. We beseffen dat deze nooit helemaal volledig kunnen zijn. Als een voorval of probleem hier niet is omschreven, treffen we een regeling. We zoeken dan samen met u in alle redelijkheid naar een oplossing. We hechten belang aan een goede relatie met onze klanten.

Wat als u het oneens bent met ons?
We hopen uiteraard dat het niet zover komt. Indien u vindt dat CAIW zich niet aan de afspraken houdt kunt u een klacht indienen. Dat moet dan per brief of e-mail binnen 8 weken nadat u het probleem heeft ontdekt. U kunt uw klacht sturen naar: CAIW B.V., Kralingseplaslaan 40, 3061BA Rotterdam Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval bevestigen wij binnen 2 weken de ontvangst van uw klacht.

Wat als ik het oneens ben?